Zorgeloos online

PRIVACY VERKLARING

GDPR / AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Daarom zal elke instantie – van ZZP’er tot multinational en van sportvereniging tot stichting – een privacyverklaring op moeten stellen. 

Identiteit

Project Attis, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Oost Brabant onder nr. 160.50.742. Men kan ons over dit onderwerp net andere zaken rechtstreeks aanspreken. Formeel bieden we het e-mailadres privacy@projectattis.nl hiervoor aan.

Ontvanger(s) gegevens

Project Attis heeft de websitehosting ondergebracht bij Flexwebhosting. Project Attis vertrouwt er op dat Flexwebhosting alle voor de AVG benodigde zaken omtrent de veiligheid van servers goed heeft geregeld. 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Project Attis heeft de persoonsgegevens van haar klanten uiteraard nodig voor het kunnen onderhouden van het contact met deze partijen. Dit gebeurt telefonisch, via e-mail, via Whatsapp, via Linkedin, via Facebook en Twitter, via YouTube en ongetwijfeld nog meer kanalen. Project Attis verkoopt (zonder schriftelijke toestemming) geen data en informatie van en over onze klanten. Daar zijn we zelf ook tegen. In de regel zijn onze klanten, mits ze een backup-verzorging-overeenkomst met ons hebben gesloten, zelf verantwoordelijk voor hun data en het verrichten van backups en het uitvoeren van updates. We kunnen helpen of begeleiden maar wensen geen verantwoordelijkheid. Men kan hierover contact opnemen met de hoster, of met ons. 

De Project Attis websites worden sinds 25 mei 2018 uiteraard standaard geleverd met de door de AVG verplichte versleutelde verbinding, SSL.

Project Attis heeft mits schriftelijk gemeld en contractueel overeengekomen geen toegang tot mailboxen van klanten. Die zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de inhoud en veiligheid daarvan en vallen mits anders afgesproken terug op de faciliteiten zoals die door hun hosters aangeboden worden.

De door Project Attis verzamelde klantgegevens en informatie worden zonder toestemming alleen voor administratieve en productionele doeleinden gebruikt. De klantgegevens worden niet met derden (buiten de organisatie) gedeeld. Ook beeld, tekst en videomateriaal van onze klanten wordt pas gedeeld (bijvoorbeeld op onze websites en sociale mediakanalen) nadat men daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Met velen van onze klanten, prospects en contacten onderhouden we ook op Linkedin een verbinding. De wederzijdse toestemming om daar te linken zien we meteen ook als de grondslag om elkaar zakelijk in bestand te mogen hebben en waar nodig contact op te nemen. Het beëindigen van het Linkedincontact zien we doorgaans als een exitstrategie, waarbij die partij meestal binnen 2 jaar tijd uit ons adressenbestand wordt geschrapt. 

Duur van de opslag

De contactgegevens van onze klanten worden veilig op onze servers bewaard zolang als dat zij het wensen dan wel toestaan. Het staat onze klanten vrij om ons schriftelijk te vragen om al hun data of porties daarvan te wissen. Als producent van online content producten hebben onze klanten doorgaans echter juist baat bij het bewaren van hun data. Die data dient doorgaans alleen maar de bevordering van hun commerciële activiteiten. De betreffende data wordt direct of uiterlijk binnen 3 maanden na een schriftelijk verzoek gewist, mits dit niet indruist tegen contractueel vastgelegde afspraken die het bewaren van die gegevens alsnog vereisen. 

Het recht op inzage, rectificatie en of wissen van de persoonsgegevens

Klanten, prospects en contacten van Project Attis hebben mits er geen bijzondere situatie heerst, hierop recht. Betrokkenen kunnen dit schriftelijk per e-mail of brief kenbaar maken. Daarop kan een afspraak worden gemaakt en volgt het wissen danwel rectificeren van de gegevens. Het spreekt voor zich dat het hier nooit en te nimmer kan gaan om gratis aanpassingsronden in door Project Attis geproduceerde producten. Ook draaiende advertenties, video’s en commercials waar eerder gebruiksrecht / akkoord op is verleend, kan het gebruiksrecht uiteraard niet eenzijdig ingetrokken worden of gebruikt worden voor het rechtvaardigen van inhoudelijke productionele aanpassingen.

Verkregen toestemming omtrent gegevens

Toestemming om gegevens en data te gebruiken, kan persoonlijk, mondeling en of schriftelijk gemeld zijn. Het intrekken van die toestemming dient schriftelijk te gebeuren. Doorgaans informeren we tijdens onze gesprekken en in onze offertes over onze werkwijzen en het gedrag m.b.t. uw data en gegevens. U mag ons hier ook gerust op aanspreken. De essentie proberen we altijd vast te leggen. 

Klachten

Klachten over onze manier van handelen kunt u richten aan ons en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Flexwebhosting: https://blog.flexwebhosting.nl/avg-gdrp

ICTRecht: https://ictrecht.nl/2017/05/24/voorbereiden-op-avg/

Charlotte’s Law: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=WSk9ddkhTzw

Makkelijk contact opnemen

Show Buttons
Hide Buttons
DutchEnglishGerman
WhatsApp chat